Make your own free website on Tripod.com

Sorry, your browser doesn't support Java(tm).

 

                      

Gebruiksaanwijzingen bij het aansteken van vuurwerk

 

- Kinderen nooit vuurwerk laten ontsteken.

- Personen onder invloed houden zich best niet bezig met het ontsteken ervan.

- Kinderen en toeschouwers op een veilige afstand houden.

- Plaats het grondvuurwerk op een vlakke en harde ondergrond.

- Pijlen dienen zo vertikaal als mogelijk opgesteld te worden.

- Indien er meerdere personen vuurwerk afsteken, maak dan duidelijke afspraken en neem voldoende afstand van elkaar.

- Nooit de stokken van de vuurpijlen inkorten.

- Bij het klaarmaken van pijlen en grondvuurwerk het lont iets horizontaal brengen en ontsteken aan het begin van de lont.

- Met gestrekte arm ontsteken en zeker niet boven het vuurwerk hangen met het lichaam.

- Nooit proberen van vuurwerk dat niet of onvolledig is afgegaan terug te ontsteken.

- Vuurwerk op een veilige en droge plaats bewaren.

- Niet afgegane vuurwerk nooit binnenshuis brengen.

- Hou voldoende afstand tussen plaats van ontsteken van het vuurwerk en nog te ontsteken vuurwerk.

- Het aangeboden vuurwerk werd door ons zorgvuldig uitgekozen en is gekeurd feestvuurwerk, en bovendien beschikken wij over de nodige vergunning om U veilig feestvuurwerk ter beschikking te stellen.

- Het is verboden om aan minderjarigen die jonger zijn dan 16 jaar om het even welk vuurwerk te verkopen of zelfs maar af te geven. (Uitzonderingen op deze regel zijn kamervuurwerk, klappertjes en ander klein vuurwerk volgens hun klasse). Veel vuurwerk zal alleen verkocht en afgegeven worden aan personen vanaf 18 jaar.

dus onnodig aan te dringen

wij houden ons aan de regels...